Bel ons 020 723 3641

‘Ik hou van de kracht van diversiteit’

Raden van Toezicht worden meestal zorgvuldig samengesteld op basis van kennis en ervaring. De verschillende kennisdomeinen (inhoudelijk, financieel, juridisch en HR) zijn dan wel vertegenwoordigd, maar hoe zit het met de andere toezichthoudende competenties? Dorothé Lamers is er al jaren mee bezig en gaat dat nu ook nog meer voor TheLeadershipAdvisory doen.

 ,,Eigenlijk is het heel gek, dat toezichthouders op zo’n smalle basis worden binnengehaald, terwijl we intussen weten dat andere competenties net zo, of misschien wel meer bepalend zijn voor de teamdynamiek en effectiviteit van een Raad van Toezicht,’’ zegt Dorothé Lamers.

Lamers vervolgt: ,,Specifieke kennis op een bepaald terrein en die kunnen overdragen is slechts een van de competenties van een toezichthouder. Maar maatschappelijke sensitiviteit, onafhankelijke oordeelsvorming en het kunnen zijn van een teamspeler zijn kwaliteiten die er in een Raad van Toezicht óók toe doen. Deze competenties zijn veelal gebaseerd op onderliggende talenten en stijlen.”

Talenten

Dorothé Lamers gebruikt bij haar werk de HCI (Human Capital Imaging)-Assessments. Die verschaffen een compleet en samenhangend beeld van het persoonlijke én het functionele repertoire van bestuurders en toezichthouders, afzonderlijk én in teamverband. HCI brengt niet alleen de actuele performance in beeld, maar ook het potentiële talent en het functioneren onder druk.

En juist die persoonlijkheid, dat talent, het potentieel dat nog niet gebruikt wordt interesseert Lamers. ,,Ja, die kracht is soms nog slapende en ligt te wachten om gebruikt te worden. Als je als Raad met behulp van assessments en goede reflectiegesprekken ieders verborgen krachten leert kennen, kun je daar als team gebruik van maken en beter gaan functioneren.’’

Maar een Raad kan er ook achter komen dat er bepaalde competenties ontbreken of dat er wel veel van dezelfde talenten in de Raad zitten. Lamers: ,,Dan is aanpassing wellicht nuttig, want de kracht van diversiteit moet je niet onderschatten. En diversiteit of afspiegeling is dan niet alleen een extra vrouw, of iemand met een andere culturele achtergrond, maar gaat ook over verschillende persoonlijkheden met diverse wordingsgeschiedenissen en hun natuurlijke talenten en stijlen.’’

‘Ik kom niet uit de wereld  van de vanzelfsprekendheid’

Dorothé herkent in zichzelf haar betrokken kant en haar bedrijfskundige blik. Beide heeft ze van huis uit meegekregen. Vader had een smederij- metaalconstructie- werkplaats en moeder runde een lokale winkel. ,,Steeds als de winkel werd uitgebreid ging er weer een stukje van het woongedeelte af,” lacht ze.  Al op jonge leeftijd hielp ze mee in de winkel. ,,Daar leerde ik de waarde van een klant kennen en het je verplaatsen in de ander. Maar ook dat omzet nog geen inkomsten zijn. Ik wist precies wanneer er weer voldoende geld was voor een nieuwe winterjas. Kortom, ik kom niet uit de wereld van de vanzelfsprekendheid.”

,,Mijn vader was een ondernemende vakman. Ik hou van vakmensen, ook in mijn huidige werk. Mensen die met passie met hun vak bezig zijn, die zich willen blijven ontwikkelen en die reflecteren op hun eigen handelen. Dat laatste is steeds belangrijker voor toezichthouders en commissarissen. Het zorgt soms voor doorbraken in het teamontwikkelproces. Toezichthouden is een teamsport! “

Empathisch

Dorothé Lamers heeft zich al jaren geleden verbonden aan TheLeadershipAdvisory, waarbij ze zich steeds meer is gaan richten op het begeleiden van bestuurders en toezichthouders/commissarissen. In de zorgsector, bij wooncorporaties en in de zakelijke dienstverlening.

Maar ook verbindt zij zich graag aan strategische opdrachten waar het gaat om zeggenschap en omzien naar elkaar. ,,Zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om gehoord te worden en dat zo min mogelijk mensen tussen wal en schip vallen, zijn belangrijke waarden voor mij.”

Ze werkt, zoals ze dat op haar eigen website weergeeft, empathisch en begripvol als het kan, doortastend en scherp als het moet, maar altijd zorgvuldig, eerlijk en integer.

Gerelateerde berichten

Voor bedrijven in zwaar weer is een ander soort leiderschap nodig. Mark Kuperus heeft al heel wat lastige herstructureringsklussen met succes geklaard. Hij wordt telkens als...

,,Wij worden vanuit TheLeadershipAdvisory vaak gevraagd de evaluatie van Toezicht als onafhankelijk buitenstaander te begeleiden,’’ zeggen Hans Langeveld en Jos M.E. Hessels.  APK-keuring Langeveld: ,,Vergelijk het met de...

Na 19 jaar bij je eerste werkgever een nieuwe baan zoeken is geen sinecure. Zeker niet als je er inmiddels IT directeur bent. Het overkwam...

‘Je moet geen voorraden kweken’ Robert Steenhof moet vaak het enthousiasme van zijn klanten temperen. ,,Ze willen hun klanten niet teleurstellen en willen alles ruim...

Een vraag die ons als TheLeadershipAdvisory vaak gesteld wordt, is of het uitmaakt of leiders sympathiek zijn zolang ze hun werk maar goed doen. De initiële reactie...