Bel ons 020 723 3641

Diversiteit & inclusie

Wij geloven in het rendement van diversiteit. TheLeadershipAdvisory is daarom ondertekenaar van de Executive Search Code ‘Talent naar de Top’.

Het belang van de code

Diversiteit & inclusie zijn geen trend, maar noodzaak. Maatschappelijke ontwikkelingen maar ook wetenschappelijk onderzoek wijzen uit dat organisaties hiermee goede resultaten boeken zoals het verhogen van de medewerkers betrokkenheid, bedrijfsresultaten, innovatie en het productiever maken van een team.

De Executive Search Code erkent de belangrijke rol die search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden.

Als ondertekenaar van deze Code dragen wij bij aan het bedrijfseconomische én maatschappelijke doel: meer diversiteit in topposities. Wij committeren ons aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten ons monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke Commissie ‘Monitoring Talent naar de Top’.

Executive Search CodeTheLeadershipAdvisory is ondertekenaar van de code