Bel ons 020 723 3641

Successieplanning en opvolging

Successieplanning verwijst naar het strategische proces waarbij een organisatie zich voorbereidt op de opvolging van belangrijke leiderschapsrollen. Dit omvat het identificeren, ontwikkelen en voorbereiden van interne medewerkers om in de toekomst cruciale leiderschapsfuncties te vervullen. Het doel is om continuïteit te waarborgen, talent binnen het bedrijf te behouden en ervoor te zorgen dat de organisatie goed kan functioneren, zelfs als leidinggevenden met pensioen gaan, vertrekken of om andere redenen niet beschikbaar zijn.

Successieplanning is een continu proces

De invulling van topposities bij bedrijven en organisaties is niet het begin of einde van een werving- en selectieproces maar slechts een tussenfase. En geen eenmalige activiteit maar een continu proces. Het biedt waarborgen bij een onverwacht vertrek, een transitieplan voor een beheerde overdracht en een manier om een pijplijn van leiderschapstalent te ontwikkelen. Met een strategie voor het identificeren en ontwikkelen van toekomstige leiders binnen uw organisatie. De transitie naar en opvolging van bestuurders speelt in een complexe en hoog volatiele wereld een belangrijke rol. Dat vereist een langere termijn oriëntatie die goed verbonden is met de business en het tijdelijke of permanente leiderschap dat daarbij hoort en goed zicht op het leiderschapspotentieel in de organisatie zelf.

OpvolgingsvraagstukkenHoud zicht op het leiderschapspotentieel in de eigen organisatie