Bel ons 020 723 3641

De zelfevaluatie RvC en RvT

In governancecodes ligt vastgelegd dat toezichthouders hun functioneren jaarlijks evalueren. Het is daarmee een verplichting en geen vrijblijvendheid. En alle goede intenties ten spijt, het is binnen een raad niet voor iedereen het meest geliefde moment in de jaarkalender. Soms kan het zelfs aanvoelen als corvee.

Ons advies: bekijk het van de andere kant. De zelfevaluatie is hèt moment van reflectie en ontwikkeling dat bijdraagt aan goed bestuur. 

Een echt goede zelfevaluatie

Geen enkele raad is hetzelfde, en in iedere raad spelen weer andere thema’s of aandachtspunten.

Hoewel we uit gaan van een bepaald format dat in de praktijk goed werkt, begrijpen wij het belang van een op maat gemaakte aanpak. We werken daarom nauw samen met onze opdrachtgevers. Ook om mogelijk lastige of gevoelige thema’s te adresseren. Soms confronterend maar altijd in een veilige setting en in het belang van de raad en het individu. 

Het inzichtelijk maken van onbesproken thema’s kan ook tot het inzicht leiden dat bepaalde processen beter gaan dan men zelf denkt. Kortom, we maken zichtbaar wat effectief is voor goed toezicht of wat dat juist belemmert. 

 

Het goede gesprekEen mengeling van reflectie en actie.

De bereidheid te reflecteren op het eigen functioneren als team en deel te nemen aan een zelfevaluatie kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de gehele organisatie.

Juist omdat we zowel bestuurlijke en toezichthoudende ervaring hebben, begrijpen we het belang van de constructieve dialoog tussen toezichthouder en bestuurders goed. Soms zijn rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk geworden of vermengd. Een zelfevaluatie begeleid door een paar externe ogen en oren kan die rolvastheid weer scherper neerzetten.

Sigrid Baas | Associate partner