Bel ons 020 723 3641

Hans Langeveld

Hans Langeveld is co-founder van de TheLeadershipAdvisory. Van uitvragen en teruggeven heeft hij zijn beroep gemaakt: bemiddeling voor en consulting van Raden van Bestuur, Directies en de RvC/RvT.

Hans Langeveld haalt energie uit werken met bevlogen mensen en heeft een gezonde ‘sense of reality’. Hij is alert op markt en klantgevoel. Begrijpt wat dienstverlening is, maar is ervaren en onafhankelijk genoeg om een boardroom of een RvC/RvT strategisch en analytisch te challengen.

Hij wil weten. Moet weten. Dat is ook een morele verantwoordelijkheid. Je kunt dit werk volgens hem alleen maar doen als je zelf in het veld blauwe plekken hebt opgelopen en successen hebt gehad. En de leeftijd hebt waarop je geen bewijsdrang meer hebt. Maar wel de drive om governance van goed naar beter te brengen en effectief leiderschap te kunnen identificeren

‘Je wordt aangenomen om wat je kunt, maar ontslagen om wie je bent’. Het eerste staat op je CV, maar dat laatste is voor ons belangrijk om te analyseren.  Past een kandidaat in zittende leiderschapsteam? Dat je de positie kunt, dat begrijpen we wel. Anders hadden we je niet uitgenodigd. Maar kun je de positie ook in de specifieke context? Met deze mensen? In deze fase van de onderneming? Met deze RvC? Dat staat niet op een CV. ‘Om daar achter te komen, vragen wij betrekkelijk rücksichtslos uit. Misschien zelfs op het onbetamelijke af. Bovendien wordt een kandidaat gebenchmarkt met vergelijkbaar leiderschap en de verschillen kunnen erg klein zijn maar wel relevant. Dat kan via een wetenschappelijk gevalideerd assessment. Dan kun je op elke as zien waar iemand zit. Want een score zegt pas iets als je het relateert in een benchmark. ‘Ook aan de kant van de opdrachtgever vragen we grondig uit. Wij kijken achter wat ons verteld wordt, omdat dáár de waarde ligt die wij kunnen toevoegen. En hoe kom je daar? Dat is ‘the name of the game’ en ook het lastigst om bij elkaar te brengen. Voor de cliënt is het vaak het lastigste om te formuleren. We zien vaak een algemeen geformuleerd profiel. Dan wordt gezegd: Kijk, het staat er toch! Nee, het staat er niet! Er stáát niet wat voor persoon je nodig hebt. Dat moeten wij eruit halen.