Bel ons 020 723 3641

Pieter Cortenbach

Ervaren adviseur, bestuurder en toezichthouder, richt zich op opvolgingsvraagstukken en succession planning in bestuur en toezicht. Executive search en bemensing, evaluatie van bestuur en toezicht en potentieel analyses vormen zijn expertise.

“Een doel is een droom met een deadline”.

Dat is het moto van Pieter. Na de verkoop begin 2022 van Vanderkruijs, een bureau voor executive search en leiderschapsontwikkeling, was hij gedurende een jaar gebonden aan een streng concurrentiebeding. Die periode heeft hij gebruikt om goed na te denken over de volgende fase in zijn professionele leven.

“Op basis van mijn ervaring in de executive search praktijk ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat het werven en selecteren van bestuur en toezicht niet het begin of einde van een proces is maar slechts een tussenfase. En niet als kale transactie (plaatsen van mensen!) gezien moet worden. Dat vereist een langere termijn oriëntatie die goed verbonden is met de business en het tijdelijke of permanente leiderschap dat daarbij hoort. Een blik ook die regelmatig geijkt en aangepast moet worden aan de ontwikkelingen in de markt en tijd.

Deze visie en werkwijze resulteert in een gedragen, langere termijn succession planning en ook een betere mogelijkheid om divers samengesteld leadershipteams te creëren. “Samen met Ila Kasem van Van de Bunt Adviseurs heb ik sinds 2009 systematisch gewerkt aan het vergroten van gender en later ook culturele diversiteit in de boardroom, met als erkenning in 2020 de toekenning van de ‘Talent naar de Top Executive Search Award’. Zie bijgaande video. Die samenwerking zetten wij vanzelfsprekend dan ook voort.” Zie onder diversiteit voor onze visie en aanpak.

Binnen het thema opvolgingsvraagstukken richt Pieter zich op

  • het samenstellen/bemensen van raden van commissarissen/toezicht en het bestuur via executive search;
  • het begeleiden van in- en externe wervingsvraagstukken;
  • 360 graden feedback analyse in het kader van herbenoemingen in het bestuur;
  • leiderschapspotentieel analyse & People Due Diligence;
  • on-boarding nieuw bestuur en toezicht;
  • begeleiding (zelf)evaluatie van bestuur/toezicht;
  • governance scans voor optimalisatie governance en (her)inrichting topstructuur;
  • leiderschap scans in het kader van nieuw geacquireerde en/of te acquireren participaties;
  • executive loopbaancounseling en off-boarding.